#

Experience the difference!

Trong dự án này Icolor đã thực hiện thiết kế logo CTCP Dây và Cáp điện Chung Anh Phát .

Với font chữ các điệu , không gạch chân đem lại người xem có cái nhìn mới lạ độc đáo, từ “cap” thể hiện ngành nghề chính của công ty, được bao bởi vằng trăng khuyết , thể hiện sự chắc chắn.

Thiết kế logo CTCP Dây và Cáp điện Chung Anh Phát

Thiết kế logo CTCP Dây và Cáp điện Chung Anh Phát

XEM THÊM :

TK logo thương hiệu Hàng tiêu dùng Gia dụng

TK logo thương hiệu Hàng tiêu dùng Gia dụng

TK logo thương hiệu Hàng tiêu dùng Gia dụng

TK logo thương hiệu Hàng tiêu dùng Gia dụng.

Những điều cần tránh khi thiết kế logo công ty xây dựng cầu đường

Những điều cần tránh khi thiết kế logo công ty xây dựng cầu đường

Những điều cần tránh khi thiết kế logo công ty xây dựng cầu đường

Những điều cần tránh khi thiết kế logo công ty xây dựng cầu đường Sự trùng lặp trong thiết kế logo xây dựng Nếu logo có một phần ít tương…

 Thiết kế logo thương hiệu công ty xây dựng

Thiết kế logo thương hiệu công ty xây dựng

Thiết kế logo thương hiệu công ty xây dựng

Thiết kế logo thương hiệu công ty xây dựng.

Biểu tượng logo sao kim Venus

Biểu tượng logo sao kim Venus

Biểu tượng logo sao kim Venus

Biểu tượng logo sao kim Venus Người đầu tiên sử dụng các kí tự này là Carolus Linnaeus (“cha đẻ” của Phân loại học hiện đại và là người…

bttop