Experience the difference!

Trong dự án này Icolor đã thực hiện thiết kế logo CTCP Dây và Cáp điện Chung Anh Phát .

Với font chữ các điệu , không gạch chân đem lại người xem có cái nhìn mới lạ độc đáo, từ “cap” thể hiện ngành nghề chính của công ty, được bao bởi vằng trăng khuyết , thể hiện sự chắc chắn.

Thiết kế logo CTCP Dây và Cáp điện Chung Anh Phát

Thiết kế logo CTCP Dây và Cáp điện Chung Anh Phát

XEM THÊM :

TK logo thương hiệu Hàng tiêu dùng Gia dụng TK logo thương hiệu Hàng tiêu dùng Gia dụng
 Thiết kế logo thương hiệu công ty xây dựng Thiết kế logo thương hiệu công ty xây dựng

 

Biểu tượng logo sao kim Venus Biểu tượng logo sao kim Venus