Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
CTCP Đầu tư Vạn Phúc Thịnh Vượng
Lĩnh vực
Cung cấp các dịch vụ đầu tư bất động sản, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Khu vực
TP. Hồ Chí Minh
Năm
2022