Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty Cổ phần Đầu tư SDV
Lĩnh vực
Xây dựng và phát triển nhà ở khu đô thị , khu dân cư và kinh doanh bất động sản
Khu vực
Hà Nội
Năm
2022

Thiết kế logo CTCP Đầu tư SDV

Về Công ty Cổ phần Đầu tư SDV

Giới thiệu tổng quan về công ty: Công ty được thành lập với mục đích phát triển các dự án về các khu dân cư, khu đô thị , dự án kinh doanh bất động sản, tạo ra giá trị phát triển bền vững, thịnh vượng và môi trường đáng sống

Lĩnh vực hoạt động: đầu tư thành lập các khu đô thị , khu dân cư, kinh doanh bất động sản

Chiến lược hoạt động: phát triển bền vững, thịnh vượng, tạo ra giá trị cốt lõi cho mỗi dự án triển khai, hài hòa giữa lợi ích của các bên : chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà quản lý

Tầm nhìn: Tiên phong cùng chiến lược đầu tư, phát triển bền vững.

Sứ mệnh:

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ đẳng cấp với chất lượng và am hiểu bản sắc địa phương; mang tính độc đáo và sáng tạo cao. Bên cạnh giá trị chất lượng, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

Giá trị cốt lõi:

bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

đặt chữ Tâm làm nền tảng, Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức, Lấy khách hàng làm trung tâm

nhân văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

Cam kết với xã hội: đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội.