Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty Giải pháp Công nghệ Phân tích dữ liệu lớn
Lĩnh vực
Xây dựng phần mềm, hệ thống quản trị doanh nghiệp
Khu vực
Hà Nội
Năm
2019

Thiết kế logo CT Giải pháp Công nghệ Phân tích dữ liệu lớn

Tổng Quan Dự Án:

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Phân tích Dữ liệu lớn được thành lập năm 2017 và dẫn dắt bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, am hiểu nghiệp vụ chuyên môn, có phương pháp làm việc khoa học chúng tôi hỗ trợ tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân trong việc xây dựng và vận hành một chiến lược dữ liệu xuất sắc, để khám phá những tiềm năng to lớn trong dữ liệu và tận dụng chúng trong hoạt động kinh doanh, biến thành lợi thế cạnh tranh của chính họ.