Experience the difference!

Khách hàng
Công ty Thương mại Global Sea
Lĩnh vực hoạt động
Kinh doanh hóa dầu
Khu vực
UAE - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Năm thực hiện
2022

Tổng Quan Dự Án:

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh hóa dầu

a) Chiến lược hoạt động: Cung cấp nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho các thương nhân Việt Nam với dịch vụ cạnh tranh

b) Tầm nhìn: Trở thành một trong những nhà kinh doanh lớn hàng đầu trong lĩnh vực này ở Đông Nam Á

c) Sứ mệnh: Cung cấp dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao và hỗ trợ khách hàng cho các ngành công nghiệp chính ở Đông Nam Á