Experience the difference!

Tên Công ty: NDS Engineering & Trading joint stock Company

Tên thiết kế logo/ thương hiệu: NDS

Ý nghĩa tên:

N – Ninh: Mang ý nghĩa của sự nỗ lực

D – ĐỨC: mang ý nhĩa uy tín, đạo đức là nền tảng cho hoạt động KD

S – Sơn: có ý nghĩa vững bền

LoGo Mang hàm ý công ty nỗ lực, duy trì uy tín, đạo đực trong KD để xây dựng nên một thương hiệu vững bền, phát triển, trên nền tảng hoạt động là Kinh Doanh ( Trading) các sản phẩm kỹ thuật đặc thù, kỹ thuật cao (Engineering)

Giới thiệu tổng quan về công ty: Là công ty ty hoạt động trong linh vực kinh doanh các sản phẩm, thiết bị kỹ thuật cao cho các dự án công trình xây dựng

Lĩnh vực hoạt động: Là công ty ty hoạt động trong linh vực kinh doanh các sản phẩm, thiết bị kỹ thuật cao cho các dự án công trình xây dựng

Sứ mệnh: Cung cấp sản phẩm, giải pháp tiên tiến chất lượng tới KH

Giá trị cốt lõi: Uy Tín, Tận Tâm và kỹ thuật cao

Cam kết với xã hội: Cung cấp các sp chất lượng tốt nhất, mang lại giá trị bền vững cho mỗi công trình, đóng góp cho môi trường xanh xạch, an toàn hơn