Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN
Lĩnh vực
Cho vay tài chính trong lĩnh vực chứng khoán
Khu vực
Hà Nội
Năm
2021

Thiết kế logo Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN DAF

Tổng quan dự án

Giới thiệu tổng quan về công ty: Dịch vụ tài chính và Mua bán nợ

Lĩnh vực hoạt động:

– Hỗ trợ tài chính cho các nhà đầu tư chứng khoán;

– Mua bán sát nhập doanh nghiệp (M&A);

– Hỗ trợ tài chính cho các cổ đông lớn của doanh nghiệp niêm yết;

– Tư vấn, tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, xử lý nợ xấu.

  1. Chiến lược hoạt động:
  2. Tầm nhìn: Trở thành 1 trong những công ty hàng đầu về cho vay tài chính trong lĩnh vực chứng khoán dựa trên nền tảng công nghệ và tính chuyên nghiệp. Có thể nâng tầm phát triển để trở thành ngân hàng đầu tư.
  3. Sứ mệnh: Cung cấp nguồn tài chính cho các nhà đầu tư chứng khoán trong thị trường chứng khoán VN.

Giá trị cốt lõi: Uy tín, trung thực, chuyên nghiệp, khả năng quản trị rủi ro cao.

Giải pháp và kết quả

 

 Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN

Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN

 Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN

Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN

 Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN

Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN

 Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN

Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN

 Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN  Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN  Công ty CPDV Tài chính và Mua bán nợ VN