Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty cổ phần The TEAL
Lĩnh vực
Đào tạo, huấn luyện và cung cấp nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực
Khu vực
Hà Nội
Năm
2021

Thiết kế logo Công ty CP The TEAL

Tên Công ty: Công ty cổ phần The TEAL

Tên thiết kế logo/ thương hiệu: The TEAL

Ý nghĩa tên:                             True Leader : Lãnh đạo đích thực.

                                                Engaged Employees: Nhân sự gắn kết.

Adaptable Organization: Tổ chức thích nghi.

Loyal Customer: Khách hàng trung thành.

Giới thiệu tổng quan về công ty: Được truyền cảm hứng từ cuốn sách “Tái tạo tổ chức, thổi bùng sinh khí” của tác giả Fredelix Laloux, công ty cổ phần The TEAL là đơn vị tiên phong về phát triển con người theo mô hình xanh ngọc (Teal Paradigm) ở Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động: Đào tạo, huấn luyện và cung cấp nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực theo mô hình xanh ngọc.

Chiến lược hoạt động: Nhân viên hạnh phúc sẽ tạo nên doanh nghiệp hạnh phúc và xã hội hạnh phúc.

Tầm nhìn: Trở thành hệ sinh thái số 1 Việt Nam về phát triển con người.

Sứ mệnh: Giúp 1 triệu người Việt Nam có được môi trường làm việc hạnh phúc.

Giá trị cốt lõi:                         True Leader : Lãnh đạo đích thực.

                                                Engaged Employees: Nhân sự gắn kết.

Adaptable Organization: Tổ chức thích nghi.

Loyal Customer: Khách hàng trung thành.

Cam kết với xã hội: Xây dựng 1 thế giới hạnh phục hơn nhờ giúp mọi người tìm được hạnh phúc trong công việc và cuộc sống.

Về sản phẩm dịch vụ:

The TEAL Academy: Đào tạo và huấn luyện về phương pháp The TEAL. Phương pháp huấn luyện phát triển con người theo định hướng xanh ngọc The TEAL.

– The TEAL Platform: Nền tảng công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng phương pháp The TEAL.

Thị trường chính: – Doanh nghiệp. – Cơ quan nhà nước. – Các tổ chức giáo dục. – Các tổ chức phi chính phủ.