Experience the difference!

Tổng quan dự án 

Ý nghĩa tên : Thể hiện được nghành nghề kinh doanh, sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp cả bề rộng và chiều sâu.

Ý nghĩa tên của công ty lấy theo tháng sinh và năm sinh của người sáng lập

Năm sinh (Phong thủy màu) Tháng 6 năm 1958

Lĩnh vực kinh doanh chính: Xây dựng, dân dụng, giao thông, thủy lợi

Kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng, nhà hàng, dịch vụ du lịch, bất động sản, xăng dầu,vận tải

Đầu tư khu du lịch sinh thái, nhà hàng khách sạn, hạ tầng khu công nghiệp

Thiết kế logo Công ty CP 658

Thiết kế logo Công ty CP 658

Thiết kế logo Công ty CP 658

Thiết kế logo Công ty CP 658

Thiết kế logo Công ty CP 658

Thiết kế logo Công ty CP 658

XEM THÊM :

Thiết kế profile công ty công nghệ Những lưu ý thiết kế profile công ty công nghệ thông tin
Thiết kế thương hiệu công ty kiến trúc