Experience the difference!

Về công ty 

1. Giới thiệu tổng quan về công ty: Cung cấp các dịch vụ vận chuyển đường không, vận chuyển đường biển và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu.

2. Lĩnh vực hoạt động: Vận chuyển quốc tế đường hàng không & đường biển toàn cầu

3. Chiến lược hoạt động:
a) Tầm nhìn:

Tập thể AS-GLOBAL nỗ lực phấn đấu trở thành công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ vận chuyển đường không và đường biển thông qua việc cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao, chuyên nghiệp và tận tình.

b) Sứ mệnh:
– Cung cấp các dịch vụ vận chuyển đường không, vận chuyển đường biển và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu với DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐT NHẤT, là đối tác vận chuyển tin cậy và đồng hành với khách hàng.
– AS-GLOBAL tạo dựng môi trường nơi mỗi thành viên tìm thấy niềm vui, hạnh phúc khi đượcgắn bó và chia sẻ, được hỗ trợ và tin cậy, được đóng góp và phát triển.
– AS-GLOBAL tạo dựng và mang lại giá trị về vật chất để mỗi thành viên có cuộc sống tốt hơn,tạo dựng và mang lại giá trị tinh thần để mỗi thành viên Tự Hào và Gắn Bó.

c) Giá trị cốt lõi:
Lấy con người là trung tâm cho tất cả các hoạt động, tạo ra giá trị về vật chất và tinh thần cho mỗi thành viên có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đóng góp cho cộng đồng nơi AS-GLOBAL hoạt động.

d) Cam kết với xã hội:
– Tự tin và Tự hào

– Trách nhiệm và cống hiến

– Chuyên nghiệp và gắn kết

– Nhiệt tình và sẵn lòng

– Chia sẻ và học hỏi.

Thiết kế kẹp file Công ty AIR & SEA GLOBAL

Thiết kế kẹp file Công ty AIR & SEA GLOBAL

Thiết kế kẹp file Công ty AIR & SEA GLOBAL

Thiết kế kẹp file Công ty AIR & SEA GLOBAL