Experience the difference!

Khách hàng
Công ty cổ phần dược liệu Gia Định
Lĩnh vực sản xuất
Y tế, Sức khỏe
Khu vực
Hồ Chí Minh

Tổng Quan Dự Án:

Là một trong những công ty dược liệu đi tiên phong trong việc nghiên cứu sản phẩm và phát triển vùng nguyên liệu hàng đầu tại Việt Nam. Đội ngũ lãnh đạo có nhiều kinh nghệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm dược liệu, Công ty cổ phần dược liệu Gia Định đã tạo được danh tiếng và xây dựng thành công thương hiệu GiaDinh Medic trong việc sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu dược liệu đạt chất lượng tốt nhất trong khu vực.