Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty Cross Logistics
Lĩnh vực
Logistics
Khu vực
TP Hồ Chí Minh
Năm
2022

Tổng Quan Dự Án:

Cross Logistics có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cross Logistics đang cung cấp nhiều dịch vụ tích hợp FCL, LCL, AIR và vận tải đa phương thức. Đại diện cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải quốc tế, Cross Logistics đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với nhiều công ty vận tải biển như Pil, Mariana, Cosco, Maersk, One, Anl, Cma, Hmm, New Pac, Apl. Đối tác lâu dài của các công ty vận tải biển khác, có trình độ chuyên môn của các hãng vận tải không khai thác bằng tàu (NVOCC: MOC-NV 08764).