Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU VÀ HÓA CHẤT QUỐC GIA VIỆT NAM
Lĩnh vực
Hóa phẩm, dầu nhờn
Khu vực
Hà Nội
Năm
2023

CTCP Dầu và Hoá chất Quốc gia Việt Nam (VNOC) là đại lý cung cấp dầu Petromin, Dura cho xe máy, ô tô