Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ H.E.V
Lĩnh vực
Thực phẩm
Khu vực
Hà Nội

Dịch vụ cung cấp:

Tổng quan dự án

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ H.E.V là đơn vị Hàn Quốc ứng dụng sản xuất thành công dòng sản phẩm Atiso, ổn định đường huyết tại Việt Nam. Để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt sản phẩm tại hội chợ người tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, H.E.V đã liên hệ với iColor thiết kế bao bì cho sản phẩm là trà Atiso .

Kết quả

Các thiết kế bao bì sản phẩm có màu sắc tươi sáng gần gũi với thiên nhiên, hình ảnh chân thật nhấn mạnh vào trà. Thiết kế hiện đại, cao cấp tính quốc tế nổi trội tạo cảm giác an tâm cho khách hàng.