Cảm nhận giá trị khác biệt!

Bảng giá Thiết kế in ấn

In trên mọi chất liệu
Thiết bị máy in hiện đại

I. Bảng giá thiết kế LỊCH

STT Quy cách sản phẩm Lịch Tết Giá thiết kế Lịch độc quyền (VNĐ) Thời gian Phí Giấy phép Tổng thời gian
01 Lịch tết treo tường 5 tờ Liên hệ 0965836899 05 ngày Liên hệ 0965836899 20-25 ngày
02 Lịch tết treo tường 7 tờ Liên hệ 0965836899 05 ngày
03 Lịch tết treo tường 13 tờ Liên hệ 0965836899 07 ngày

2. Bảng giá in ấn thành phẩm lịch treo tường độc quyền

STT Quy cách Lịch tết độc quyền Số lượng Đơn vị tính Giá tham khảo (VNĐ/cuốn)
01 Lịch nẹp thiếc 05 tờ
- Kích thước (45×70) cm
- Giấy Couchure 115gsm
- In offset 04 màu
- Nẹp thiêc thành phẩm
- Túi nilong ống
500 Cuốn Liên hệ 0965836899
1000 Cuốn Liên hệ 0965836899
2000 Cuốn Liên hệ 0965836899
02 Lịch lò xo 07 tờ
- Kích thước (40×60) cm
- Giấy Couchure 200gsm
- In offset 04 màu
- Vào loxo thành phẩm
500 Cuốn Liên hệ 0965836899
1000 Cuốn Liên hệ 0965836899
2000 Cuốn Liên hệ 0965836899

3. Bảng giá in ấn thành phẩm lịch để bàn độc quyền

STT Quy cách Lịch tết độc quyền Số lượng Đơn vị tính Giá tham khảo (VNĐ/cuốn)
01 Lịch để bàn 13 tờ
- Kích thước (16×22) cm
- Giấy Couchure 210gsm
- In offset 04 màu 02 mạt
- Gia công đế simili bồi trên carton 1200gsm
500 Cuốn Liên hệ 0965836899
1000 Cuốn Liên hệ 0965836899
2000 Cuốn Liên hệ 0965836899

4. bảng giá Túi và Hộp đựng lịch độc quyền

STT Quy cách Lịch tết độc quyền Số lượng Đơn vị tính Giá tham khảo (VNĐ/cuốn)
01 Túi giấy Đựng Lịch để bàn
- Túi đựng có quai xách 20cm x 25cm x 2 cm
- Giấy: Duplex 250gsm, in offset 4 m/1 mặt- Cán màng, bế,
dán xỏ dây, Thành phẩm
500 Cuốn Liên hệ 0965836899
1000 Cuốn Liên hệ 0965836899
2000 Cuốn Liên hệ 0965836899
02 Hộp đựng lịch để bàn
-Hộp đựng lịch kt 20cm x 25cm x 2 cm
- Giấy Duplex 250gsm, in offset 4 m/1 mặt
- Cán màng, bế, dán thành phẩm
500 Cuốn Liên hệ 0965836899
1000 Cuốn Liên hệ 0965836899
2000 Cuốn Liên hệ 0965836899
03 Túi giấy đựng Lịch treo tường
- Túi đựng có quai xách 45cm x 65cm
- Giấy: Craf 170gsm, in offset 1 m/1 mặt
- bế, dán xỏ dây, thành phẩm
500 Cuốn Liên hệ 0965836899
1000 Cuốn Liên hệ 0965836899
2000 Cuốn Liên hệ 0965836899

5. Báo giá thiết kế in ấn phong bì thư

STT Tên sản phẩm Quy cách thành phẩm Số lượng Đơn vị tính In lưới In Offcet 2 màu Ghi chú
01 Phong bì thư (12x23cm) In offcet giấy Couche 150,
băng dính 2 mặt
500 Cái 1,890 Đẩy nhanh
tiến độ với giá
tăng 20%
1000 Cái 1,490 1,500
2000 Cái 1,250 1,350
5000 Cái 1,250 1,350
02 Phong bì thư (16x23cm) In offcet giấy Couche 150,
băng dính 2 mặt
500 Cái 2,300 Đẩy nhanh
tiến độ với giá
tăng 20%
1000 Cái 1,700 1,800
2000 Cái 1,450 1,550
5000 Cái 1,250 1,300
03 Phong bì thư (25x34cm) In offcet giấy Couche 150,
băng dính 2 mặt
500 Cái 2,950 Đẩy nhanh
tiến độ với giá
tăng 20%
1000 Cái 2,550 2,600
2000 Cái 2,200 2,300
5000 Cái 2,000 2,000
04 Namecard In offcet giấy Couche 250 5 Hộp 55,000 Đẩy nhanh
tiến độ với giá
tăng 20%
2 Hộp 85,000