Thiết kế thương hiệu thời trang trẻ em MiO

  • phối cảnh 3D dự án thiết kế logo thương hiệu thời trang trẻ em MiO
  • phối cảnh 3D logo trên nền giấy
  • logo đổ bóng
  • Logo chuẩn thương hiệu thời trang trẻ em MiO
  • Quy chuẩn biểu tượng kích thước logo màu
  • Bản phác thảo
  • quy chuẩn màu sắc sử dụng
  • quy chuẩn kiểu chữ sử dụng
  • biểu tượng tiêu chuẩn logo âm bản dương bản đen trắng
  • trường hợp logo bị sai

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile