Thiết kế thương hiệu Saly

  • Phối cảnh 3D Logo thương hiệu Saly trên Price tag
  • Phối cảnh dự án thiết kế Logo thương hiệu Saly
  • Phối cảnh 3D Logo
  • Logo Saly trên nền chất liệu
  • Quy chuẩn biểu tượng, kích thước logo màu
  • Quy chuẩn logo
  • Biểu tượng tiêu chuẩn phiên bản màu
  • Biểu tượng tiêu chuẩn phiên bản đen trắng
  • Biểu tượng tiêu chuẩn phiên màu

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile