Thiết kế thương hiệu KCC

 • Phối cảnh 3D Logo KCC trên nền building
 • Logo building
 • Phối cảnh 3D Logo trên nền chất liệu
 • Phối cảnh 3D Logo KCC
 • Bìa cẩm nang sử dụng logo chuyên nghiệp
 • Quy chuẩn kích thước logo màu
 • Tỉ lệ logo+ slogan trên ô lưới
 • Quy định kích thước và khoảng cách logo tối thiểu
 • Bảng màu sắc phụ trợ
 • Quy định kiểu chữ đặc trưng và phụ trợ
 • Hình ảnh đồ họa đặc trưng
 • Biểu tượng được phép sử dụng
 • Biểu tượng không được phép sử dụng

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile