Thiết kế logo GK LOGISTICS

 • Phối cảnh 3D dự án thiết kế Logo GK LOGISTICS
 • Logo GKLOGISTICS trên nền chất liệu
 • Phối cảnh 3D Logo
 • Cẩm nang sử dụng logo chuyên nghiệp
 • Logo chuẩn
 • Quy chuẩn kích thước biểu tượng logo
 • Quy chuẩn kích thước biểu tượng và slogan
 • Quy định kích thước và khoảng cách sử dụng logo an toàn
 • Thông số màu sử dụng
 • Bảng màu phụ trợ
 • Kiểu chữ đặc trưng và kiểu chữ phụ trợ
 • Biểu tượng được phép sử dụng
 • Quy định không được phép sử dụng
 • Quy định kích thước sử dung logo tối thiểu
 • Logo âm bản đen trắng

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile