Thiết kế logo Công ty CP Draco

  • Phối cảnh 3D Logo DRACO trên nền gỗ
  • Phối cảnh 3D Logo trên bìa cứng
  • Logo DRACO trên nền chất liệu
  • Phối cảnh 3D Logo
  • Cẩm nang sử dụng logo chuyên nghiệp
  • Quy chuẩn tỷ lệ, kích thước Logo
  • Bản phác thảo
  • Biểu tượng tiêu chuấn âm bản màu
  • Biểu tượng tiêu chuẩn âm bản đen trắng
  • Thiết kế name card

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Thiết kế logo Draco. Chuyên về các sản phẩm bạc đỡ trong nghành hàng hải và công nghiệp, các hệ thống cứu hỏa hàng hải và công nghiệp.

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn Hà Nội: (024) 6680 3558

Hỗ trợ trực tuyên live:nguyenngoc.iec

Hồng Ngọc

Hỗ trợ trực tuyên live:vunguyet0031

Vũ Nguyệt

   

Tư vấn TP. HCM: (028) 6683 1298

Hỗ trợ trực tuyên huyentrang14792

Huyền Trang

Hỗ trợ trực tuyên truongthi_color

Quang Huy

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile