Thiết kế logo Công ty Virgin Hair Việt Nam

 • Phối cảnh 3D dự án thiết kế Logo cty Virgin Hair Việt Nam
 • Logo Virgin Hair trên nền chất liệu
 • Quy chuẩn kích thước logo trên ô lưới
 • Bản phác thảo logo
 • quy định màu sắc sử dụng
 • dải màu sử dụng
 • quy định kiểu chữ sử dụng
 • biểu tượng tiêu chuẩn logo âm bản dương bản đen trắng
 • những trường hợp logo bị sai
 • phối cảnh 3D bản phác thảo logo
 • phối cảnh 3D logo trên giấy
 • Phối cảnh 3D logo trên nền chất liệu
 • Phối cảnh 3D logo
 • Phối cảnh 3D dự án thiết kế logo cty Virgin hair việt nam
 • Ứng dụng logo trên biển bảng

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile