Thiết kế logo Công ty CP TMDV VietBuilding

 • Phối cảnh 3D dự án thiết kế Logo Cty CP TMDV Vietbuiding
 • Logo E-mall trên Price tag
 • Phối cảnh 3D Logo trên nền chất liệu
 • Quy chuẩn kích thước Logo màu
 • Thông số chuẩn màu logo
 • Quy định kiểu chữ
 • Quy định sử dụng logo căn bản
 • Logo chuẩn và các trường hợp sai trong đồ họa
 • Biểu tượng tiêu chuẩn Logo màu, Logo âm bản,dương bản
 • Quy định khoảng cách và kích thước logo an toàn
 • Biểu tượng tiêu chuẩn hình và chữ đắc trưng

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile