Experience the difference!

Bảng giá đăng ký tên miền

TT

Khoản mục

Đơn vị

Biểu  giá

1

TÊN MIỀN CẤP 2 .VN (1)

Đăng ký tên miền

01 tên

350.000 VNĐ

Duy trì tên miền 01 năm

01 tên/năm

480.000 VNĐ

2

TÊN MIỀN CẤP 3 .VN (2)

Đăng ký tên miền: Com.vn, net.vn, biz.vn

01 tên

350.000 VNĐ

Duy trì tên miền 01 năm: Com.vn, net.vn, biz.vn

01 tên/năm

350.000 VNĐ

Đăng ký tên miền: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn)

01 tên

200.000 VNĐ

Duy trì tên miền 01 năm: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn)

01 tên/năm

200.000 VNĐ

Đăng ký tên miền: Name.vn

01 tên

30.000 VNĐ

Duy trì tên miền: Name.vn

01 tên/năm

30.000 VNĐ

3

TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên Register.com và Networksolutions.com (3)

Đăng ký tên miền

01 tên

0 VNĐ

Duy trì tên miền 01 năm

01 tên/năm

500.000 VNĐ

4

TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên OnlineNIC.com (3)

Đăng ký tên miền

01 tên

0 VNĐ

Duy trì tên miền 01 năm

01 tên/năm

260.000 VNĐ

5

TÊN MIỀN CHÂU Á (4)

Đăng ký tên miền

01 tên

0 VNĐ

Duy trì tên miền 01 năm

01 tên/năm

480.000 VNĐ

6

PHÍ CHUYỂN DNS

Tên miền Việt Nam

01 tên/lần

0 VNĐ

 

(1) Tên miền cấp 2 .VN có dạng:    ***.vn
(2) Tên miền cấp 3 .VN có dạng:   ***.com.vn ( .biz.vn, .net.vn, .info.vn, org.vn, .name.vn, .pro.vn,
.edu.vn, .ac.vn, .int.vn, .gov.vn, .health.vn)
(3) Tên miền quốc tế có dạng:    ***.com (.net, .org, . biz, .info )
(4Tên miền châu á có dạng:    ***.asia

 

THIẾT KẾ WEBSITE
Thiết kế web bất động sản
Thiết kế web Thời trang – Mỹ phẩm
Thiết kế web Kiến trúc – Nội thất
Thiết kế web Hàng tiêu dùng – Gia dụng
Thiết kế web Xây dựng – Xây lắp
Thiết kế web Du lịch – Dịch vụ
Thiết kế web Sản xuất công nghiệp
Thiết kế web Khách sạn – Resort – Spa
Thiết kế web Giáo dục đào tạo
Thiết kế web Thực phẩm – Đồ uống
Thiết kế web Kỹ thuật – Công nghệ
Thiết kế web Ngành vận tải
Thiết kế web Tài chính đầu tư
Thiết kế web khai khoáng năng lượng
Thiết kế web Nông lâm nghiệp – Chế biến
Thiết kế web mẹ và bé
Thiết kế web Dược – Y tế – Sức khỏe
Thiết kế web Thiết kế – Quảng cáo
Thiết kế web Nghệ Thuật Giải trí
Thiết kế web Tổ chức xã hội
Thiết kế web Cơ quan nhà nước
Thiết kế web tin học viễn thông
Thiết kế web doanh nghiệp khác
Thiết kế web Dịch vụ tư vấn

Ghi chú :

  • Miễn phí duy trì DNS trên máy chủ FPT (FTI).
  • Phí tên miền không chịu thuế VAT.
  • Thời gian áp dụng:  từ ngày 01/03/2009.