Experience the difference!

Bảng giá tên miền, hosting

Tư vấn lựa chọn, đặt tên để có một Tên miền tốt nhất
Giá & Thông tin các loại tên miền

Vận hành website với chi phí hợp lý
Giải pháp chuyên nghiệp dành cho Website Wordpress

 • Bảng Giá Tên Miền

 • SỐ LƯỢNG/THỜI LƯỢNG

 • Biểu giá

 • I. TÊN MIỀN CẤP 2 .VN
 • + Đăng ký tên miền
 • 01 tên
 • 350.000 VNĐ
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên/năm
 • 480.000 VNĐ
 • II. TÊN MIỀN CẤP 3 .VN
 • + Đăng ký tên miền: Com.vn, net.vn, biz.vn
 • 01 tên
 • 350.000 VNĐ
 • + Duy trì tên miền 01 năm: Com.vn, net.vn, biz.vn
 • 01 tên/năm
 • 480.000 VNĐ
 • + Đăng ký tên miền: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn)
 • 01 tên
 • 200.000 VNĐ
 • + Duy trì tên miền 01 năm: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn)
 • 01 tên/năm
 • 200.000 VNĐ
 • + Đăng ký tên miền: Name.vn
 • 01 tên
 • 30.000 VNĐ
 • + Duy trì tên miền: Name.vn
 • 01 tên/năm
 • 30.000 VNĐ
 • III. TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên Register.com và Networksolutions.com
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên
 • 0 VNĐ
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên/năm
 • 500.000 VNĐ
 • IV. TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên OnlineNIC.com
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên
 • 0 VNĐ
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên/năm
 • 350.000 VNĐ
 • V. TÊN MIỀN CHÂU Á
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên
 • 0 VNĐ
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên/năm
 • 480.000 VNĐ
 • VI. PHÍ CHUYỂN DNS
 • + Tên miền Việt Nam
 • 01 tên
 • 0 VNĐ
 • Gói dịch vụ hosting

 • Basic

 • Advance

 • Pro

 • Super

 • Max

 • Custom

 • 1. Cước cài đặt
 • Miễn Phí
 • 2. Dung lượng lưu trữ
 • 1Gb
 • 2Gb
 • 3Gb
 • 5Gb
 • 8Gb
 • Liên Hệ
 • 3. Lưu lượng (Gb/tháng)
 • 40Gb
 • 60Gb
 • 90Gb
 • 120Gb
 • Không giới hạn
 • Liên Hệ
 • 4. Tài khoản FTP/ Database
 • 4
 • 7
 • 10
 • 15
 • 50
 • Liên Hệ
 • 5. Subdomain
 • 20
 • 35
 • 50
 • 75
 • 150
 • Liên Hệ
 • 6. Cước hàng tháng (đồng)
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ 0965836899
 • Liên hệ
 • Liên Hệ
 • 7. Hợp đồng tối thiểu
 • 12 tháng
 • 8. Thanh Toán tối thiểu
 • 12 Tháng
 • 12 Tháng
 • 12 Tháng
 • 12 Tháng
 • 12 Tháng
 • Liên Hệ

Bổ sung dịch vụ(đồng/tháng)

 • 1. Bổ sung 100 MB dung lượng
 • Liên hệ 0965836899
 • 2. Bổ sung 5GB lưu lượng
 • Liên hệ 0965836899
 • 3. Không giới hạn dung lượng
 • Liên hệ 0965836899
 • 4. Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 • Miễn Phí
 • 5. Bổ sung CSDL
 • Liên hệ 0965836899
 • 6. Ngôn ngữ
 • PHP
 • 7. Tiêu chuẩn Database
 • PHP
 • 6. Ngôn ngữ
 • 24/7