Experience the difference!

Sau 3 năm ra mắt kể từ 6/2007, iPhone đã trải qua 3 đời sản phẩm với iPhone 2G, iPhone 3G và iPhone 3GS.

Thế nhưng cho đến hôm qua 13/4, Apple mới chính thức được Cục quản lý phát minh/bằng sáng chế và thương hiệu Mỹ cấp chứng nhận cho thiết kế độc quyền của điện thoại iPhone, iPod Touch. Theo đó, kể từ nay Apple sẽ là thương hiệu sở hữu độc quyền thiết kế của iPhone, iPod Touch và không công ty nào khác được phép nhái lại để cho ra những “người anh em” của chúng.

Apple đã đăng kí độc quyền sáng chế cho iPhone từ năm 2009, iPod Touch vào năm 2007. Steve Jobs và Jonathan Ive là hai người đứng tên bằng sáng chế này.

(Theo Vietnambranding)