Công ty truyền thông iColor cần tuyển nhân viên thiết kế đồ họa

Làm việc tại Hà Nội: F18, ngõ 2, Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầy Giấy. Tel: 04 6680 3558

Làm việc tại TP. HCM: 297, Đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh. Tel: 08 6683 1298

Xem tiếp >

iColor cần tuyển nhân viên Chăm sóc Khách hàng

Làm việc tại Hà Nội: F18, ngõ 2, Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầy Giấy. Tel: 04 6680 3558

Làm việc tại TP. HCM: 297, Đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh. Tel: 08 6683 1298

Xem tiếp >

iColor cần tuyển Lập trình viên JOOMLA, WORDPRESS

Làm việc tại Hà Nội: F18, ngõ 2, Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầy Giấy. Tel: 04 6680 3558

Làm việc tại TP. HCM: 297, Đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh. Tel: 08 6683 1298

Xem tiếp >

iColor tuyển thực tập thiết kế

Làm việc tại Hà Nội: F18, ngõ 2, Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầy Giấy. Tel: 04 6680 3558

Làm việc tại TP. HCM: 297, Đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh. Tel: 08 6683 1298

Xem tiếp >

iColor cần tuyển nhân viên thiết kế giao diện web

Làm việc tại Hà Nội: F18, ngõ 2, Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầy Giấy. Tel: 04 6680 3558

Làm việc tại TP. HCM: 297, Đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh. Tel: 08 6683 1298

Xem tiếp >

Công ty Truyền thông iColor cần tuyển nhân Văn phòng

Làm việc tại Hà Nội: F18, ngõ 2, Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầy Giấy. Tel: 04 6680 3558

Làm việc tại TP. HCM: 297, Đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh. Tel: 08 6683 1298

Xem tiếp >
Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899